NEO PAYALL
Hệ thống dịch vụ thanh toán trực tuyến PayAll 2.0


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông
- Trụ sở chính: G3G4 Làng quốc tế Thăng Long - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại: (84-4) 7930395 Fax: (84-4) 7930396 Email: vp@neo.com.vn
- Điện thoại hỗ trợ giải đáp thắc mắc:1900561548
- SmartUI Portal ©2007

 

 
 
Người dùng
Mật khẩu
 
Người dùng: payall, mật khẩu: neo